Försäljnings- och leveransvillkor

Allmänna försäljningsvillkor för Kunder till EndlessIt.se och dess ägarbolag (Enertek AB (559059-5533)).
Villkoren är fastställda 2023-03-09 och gäller tills vidare.

1 Allmänt
Dessa villkor tillämpas vid all försäljning från EndlessIT, till dess kund, om inte annat överenskommits skriftligen i det enskilda fallet. Kundens egna villkor har ingen inverkan på avtalet och kund anses ha godtagit dessa villkor vid beställning från EndlessIT.

1.1 Definitioner
EndlessIT har delat upp sitt sortiment i två olika kategorier; lagervaror och beställningsvaror. Lagervaror är produkter som EndlessIT har i sitt ordinarie sortiment, beställningsvaror är produkter som beställs unikt för kunds räkning.

2 Beställning
För att en beställning skall vara bindande för EndlessIT måste denna skriftligen bekräftas av EndlessIT. EndlessIT erbjuder kund att göra beställningar på telefon eller handelsplats på EndlessIT.se. EndlessIT bekräftar beställningarna så snart som möjligt. Denna orderbekräftelse innehåller produktbenämning, pris och kvantitet.

3 Försäljningsvillkor

3.1 Betalningsvillkor för Klarna på Endlessit.se:

  1. Klarna Checkout används som betalningslösning på Endlessit.se. Detta innebär att du som kund kan välja att betala direkt med kort eller via faktura, samt att du kan välja att delbetala din betalning.
  2. För att kunna använda Klarnas betalsätt måste du ange personuppgifter som namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer/personnummer. Dessa uppgifter används för att genomföra en kreditbedömning och för att säkerställa din identitet.
  3. Om du väljer att betala med faktura så ska fakturan betalas inom 14 dagar från det att varorna skickats. Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt lag.
  4. Om du väljer att delbetala din betalning så kan du välja mellan olika avbetalningsalternativ. Räntan för delbetalning varierar beroende på valt avbetalningsalternativ. Klarna tar ut en administrativ avgift för delbetalning.
  5. Endlessit.se förbehåller sig rätten att neka en beställning om kunden inte klarar av Klarnas kreditbedömning.
  6. Endlessit.se ansvarar inte för eventuella fel eller förseningar som kan uppstå i samband med användning av Klarnas betalsätt. Vid eventuella tvister ska kunden vända sig direkt till Klarna.
  7. Klarna följer gällande dataskyddslagstiftning och personuppgifter hanteras i enlighet med Klarnas integritetspolicy. Du kan läsa mer om Klarnas integritetspolicy på Klarnas webbplats.

3.2 Priser
Alla priser anges exklusive mervärdeskatt. EndlessIT förbehåller sig rätten att fram till leveransdagen ändra priser vid prisförändringar från våra leverantörer eller vid förändring av valutakurser, samt felmärkningar och andra händelser utanför EndlessIT´s möjlighet till påverkan och kontroll. Vid all prisförändring meddelas kund så snart som möjligt och får möjligheten att välja om beställningen fortfarande är aktuell.

3.3 Betalningsvillkor/Kredit
Kreditleverans sker efter konstaterad kreditvärdighet. Alternativt gäller förskottsbetalning eller betalning med MasterCard, Visa eller PayPal. Betalning avseende kreditleveranser sker mot faktura med 10 dagars betalningstid. Dröjsmålsränta debiteras med 1% per månad. Varorna förblir Säljarens egendom tills full betalning erlagts.

3.4 Frakt
EndlessIT ombesörjer normalt transport av produkter till kund. Fraktavgifter utgår enligt gällande prislista.

3.5 Expeditionsavgift
Vid ordervärde under kr 500:-, exklusive frakt och mervärdeskatt, tar EndlessIT ut en expeditionsavgift (för närvarande kr 55).

3.6 Annullering av order
Annullering av order skall ske skriftligen till EndlessIT. Annullering av order som innehåller beställningsvaror eller varor som utgått ur ordinarie sortiment är inte möjlig.

3.7 Nyttjande av kreditnota
Av EndlessIT utställd kreditnota nyttjas som avdrag vid betalning av faktura utställd av EndlessIT. Alternativt kan EndlessIT göra en återbetalning då kund kontaktat EndlessIT och specifikt begärt detta.
Om kund ej använt kreditnota inom en period av 12 månader från utställningsdatum äger EndlessIT rätt att annullera kreditnotan och kund har ej rätt till någon ersättning eller betalning för denna.

4 Leveransvillkor

4.1 Leverans
Leverans sker enligt leveransvillkoret EXW, vilket innebär att kund står för fraktkostnad samt risken för godset. Leverans från EndlessIT åtföljs av en följesedel. Detta dokument innehåller referens till de ordernummer som leveransen avser. Följesedeln och produkten innehåller även artikelreferens som motsvarar varandra.

4.2 Leveransförseningar
Samtliga av EndlessIT lämnade leveranstider är beräknade. Kund äger inte rätt till ersättning vare sig för direkt eller indirekt skada som kund åsamkats till följd av att EndlessIT inte levererat i tid. Skulle förseningarna vara av väsentlig betydelse för kund förbehålls kund rätten att häva köpet.

4.3 Leveransstopp
Vid överskriden kreditgräns eller vid ej betalda förfallna fakturor får kund automatiskt köpstopp.

4.4 Leveranser som inte kan lämnas ut
Returneras leveranser från vår transportör av anledningen att leveransen inte går att leverera eller att mottagaren inte accepterar ordern, krediteras orden mot en avgift på minst 20% av försäljningspriset. Innehåller leveransen produkter som definieras som beställningsvaror tas produkten inte i retur utan skickas till fakturamottagaren.

5 Garantier, reklamationer, returer mm

5.1 Garanti
Produkterna levereras med de garantier som respektive tillverkare erbjuder EndlessIT.

5.2 Allmänna returvillkor
Innan retur eller utbyte av defekt vara sker skall kunden ansöka om ett RMA-nummer. Kund kontaktas sedan med e-post där det framgår om ansökan godkänns eller inte, RMA-nummer, uppgift om varan skall krediteras eller bytas ut samt den summa som varan eventuellt krediteras till. När kund skickar varor till EndlessIT skall alltid RMA-bekräftelse skrivas ut och bi-packas i paketet.
Varor som skickas i retur skall vara EndlessIT tillhanda inom 7 dagar från utskickat RMA-nummer. Efter det annulleras RMA- numret. Produkter som returneras skall paketeras/behandlas som om de vore nya.
Returer utan giltigt RMA-nummer returneras till kund utan åtgärd och kund debiteras en frakt/hanteringsavgift. Returer som inte överensstämmer med ansökt RMA återsänds till kund utan åtgärd, samt debiteras kund en frakt/hanteringsavgift.
Risk för gods samt fraktkostnad för retur till EndlessIT ansvaras/betalas av kund.

5.3 Felleverans
EndlessIT tar alltid varor i retur då det rör sig om fel från vår sida, förutsatt att vi får besked om felleveransen inom 7 dagar från fakturadatum och att varan returneras i obruten originalförpackning. Det åligger kund att kontrollera om den riktiga varan är mottagen innan emballaget bryts.
Anmälan om saknad eller fel levererad produkt skall ske omgående eller senast 7 dagar efter leveransdatum.

5.4 Saknad leverans/borttappat kolli
Om en följesedel mottages där det anges att varor levererats, men inte är mottagna, skall EndlessIT omgående underrättas. Det åligger kund att på transportörens fraktbrev påföra eventuella saknade kollin. Saknade kollin reklameras av kund till aktuell transportör.

5.5 Transportskada
Vid synlig transportskada är det viktigt att detta noteras på transportörens fraktbrev/följesedel. Bilder på skadat paket kan underlätta reklamation. Kund ansvarar för reklamation mot transportören. Alternativt kan kund vägra att mottaga transportskadat paket från transportören.

5.6 Felbeställt av kund
Normalt tas inte felbeställda varor i retur. I speciella fall kan överenskommas – vad det gäller oöppnade och säljbara lagervaror – att varor tas i retur mot en avgift. Härutöver tas en hanteringsavgift på ut på kr 250:-. Beställningsvaror tas inte i retur.

5.7 DOA (Dead-On-Arrival)
Med DOA avses produkter som vid uppackningen visat sig vara trasiga. DOA anspråk skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Produkter som återsänds som DOA skall returneras komplett i originalemballage.
I det fall den returnerade produkten ej uppfyller dessa villkor kommer denna att återsändas till kund, alternativt kan en emballageavgift uttagas.

5.8 Defekt produkt
Produkter som uppges vara defekta, men visar sig vara felfria vid test, returneras tillbaka till kund mot en undersökningsavgift.
Efter konstaterande av EndlessIT att produkten är defekt väljer EndlessIT om produkten skall:

• repareras
• bytas ut mot en reparerad
• bytas ut mot ny likvärdig produkt
• krediteras
EndlessIT avgör om kreditering ska ske. Detta sker till fakturerat belopp eller dagspris. Det är dock alltid det lägsta priset som krediteras.

5.9 Emballage
Returer skall återsändas i originalemballage eller i motsvarande emballage. Eventuella transportskador till följd av bristfälligt emballage debiteras kund.

5.10 Avgifter
Undersökningsavgift vid produkter som visar sig vara hela: Kr 550:- plus frakt.
Saknad av RMA-nummer vid retur: Kr 350:-
Frakt/hanteringsavgift: Kr 229:-
Emballageavgift: Kr 350:-
Tillbehörsavgift vid ej komplett retur av produkt: Priset för detta varierar från produkt till produkt, dock lägst Kr 200:-

Returavgift vid godkänd retur för kreditering.
Antal dagar från fakturadatum Avdrag på fakturerat pris
Mindre än 15 dagar 30%
Mellan 16 och 30 dagar 40%
Över 31 dagar minst 50%

5.11 Förhandsleveranser
På vissa av EndlessIT’s produkter sker en förhandsleverans/direktutbyte vid trasig produkt. Detta innebär att kund erhåller en utbytesprodukt för defekt enhet innan denna är returnerad till EndlessIT.
När kund har erhållit ny produkt skall emballaget användas för transporten av den defekta produkten inklusive alla tillbehör till EndlessIT. Om den defekta enheten inte inkommit inom 15 dagar så debiteras kund för en fabriksny enhet (s.k. efterfakturering).

5.12 Reservdelar, utbytes
Utbytesdelar måste returneras till EndlessIT inom 8 dagar. De ska returneras i originalförpackning och en kopia av följesedeln måste bifogas.
Om delen inte mottages inom utsatt tid kommer en faktura på mellanskillnaden av priset på utbytesdelen och en ny motsvarande produkt automatiskt att debiteras. En sådan faktura kan ej krediteras.

5.13 Externa servicepartners
EndlessIT har rätt att anvisa till extern servicepartner, i eller utanför Sverige, när det gäller reparation/utbyte av defekta produkter. Försändelser till och från dessa servicepartners sker på kunds bekostnad/risk.

5.14 Manualer och bruksanvisningar
Observera att EndlessIT ej tillhandahåller svenska manualer eller installationsanvisningar om dessa ej levereras av tillverkaren.

6 Force majeure
Skulle leveranser eller andra åtaganden som EndlessIT gjort omöjliggöras av force majeure, med vilket avses händelser som ligger helt utanför EndlessIT´s kontroll, som är omöjliga att förutse och vars konsekvenser ej går att förhindra, är EndlessIT ej skyldig att genomföra gjorda åtaganden och ej skyldig att ersätta kund för vare sig direkt eller indirekt skada.

7 Ändringar eller tillägg i detta avtal
Särskilda överenskommelser, ändringar eller tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och undertecknas av båda parter.